صافی نیوز

برچسب: رحیم خامدی

صافی – نیروی انتظامی به برکت انقلاب اسلامی توانسته در کنار همه خدمات پلیسی و امنیتی با راه اندازی پلیس تخصصی فتا (پلیس فضای تبادل اطلاعات) و دفتر تحقیقات کاربردی جایگاه ویژه و ارزنده ای در حوزه علمی کسب کند.