صافی نیوز

برچسب: رضا انصاری

صافی – یک نماینده مجلس دهم در جریان سوال از وزیر علوم گفت: اکنون دانشجویان دکتری دانشگاه ها به صورت تمام وقت و با میانگین سنی بالای ۲۵ سال فعال هستند این در حالی است که مرتب تبلیغ ازدواج و تشکیل خانواده را می کنیم اما در عین حال به آن ها اجازه کار و اشتغال نمی دهیم.