صافی نیوز

برچسب: رمضان کورکماز

صافی – رئیس دانشگاه تبریز بر گسترش تعاملات علمی این دانشگاه با دانشگاه های کشور ترکیه خبر داد.