صافی نیوز

برچسب: روح الله متفکرآزاد

مجلس شورای اسلامی
صافی نیوز / عضو هیات رئیسه مجلس از تعطیلی دو هفته‌ای جلسات علنی مجلس از روز شنبه 27 شهریور ماه تا یکشنبه یازدهم مهر ماه خبر داد.