صافی نیوز

برچسب: زلزله در ترکیه

صافی نیوز / شمار تلفات زلزله در ترکیه مجددا افزایش یافته است.