صافی نیوز

برچسب: زهرا حیدری

صافی – مسوولان آموزش و پرورش، تحول در رویکردهای این نهاد را دنبال می کنند اما این دگرگونی تا چه حد فرایند یادگیری و پرورش خلاقیت را مورد توجه قرار می دهد؟ از دید یک پژوهشگر آموزش، بستر‌هایی که فرصت و امکان اندیشه ‌ورزی را به کودکان می‌ دهد همچنان محدود است.