صافی نیوز

برچسب: زهرا رهنورد

واکسن کرونا
صافی نیوز / نرگس موسوی فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ساعتی قبل با انتشار یک استوری در فضای فضای مجازی از واکسیناسیون پدر و مادر خود خبر داد.