صافی نیوز

برچسب: ساجد قدوسیان

صافی – تهیه کننده رادیو درباره آخرین وضعیت جسمانی حسین محب اهری اظهار کرد: ایشان زمان ترخیص از بیمارستان وضعیت خوبی داشت اما متاسفانه در حین فیلمبرداری حالش بد شد و او را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند.