صافی نیوز

برچسب: ساماندهی صنعت خودرو

مجلس شورای اسلامی
صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزییات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.