صافی نیوز

برچسب: سبک زندگی

مدیریت کسب و کار
صافی نیوز / توسعه به دلیل نیازمندی به منابع محدود و هم‌چنین به دلیل اثراتی که روی سبک زندگی انسان‌ها می‌گذارد، در کنار بسیاری از فواید، موجب اثرات نامطلوب نیز می‌شود. اما، همیشه انسان سعی دارد با نوآوری موانع موجود را از ره خود حذف نماید. در این نوشتار به توصیف تلاش‌های انسان برای حذف اثرات نامطلوب توسعه و خلق ارزش همزمان با آن پرداخته شده است و رویکرد خلق ارزش اشتراکی به عنوان راهکاری نوین در طراحی کسب و کار و توسعه‌ی مسئولانه و سودآور تشریح شده است.
صافی نیوز / امروز خیلی‌ها سعی دارند خود را نماد زندگی موفق معرفی کنند؛ در حالی که بیش از ۱۴۰۰ سال قبل خداوند آب پاکی را روی دست همه انسان‌ها ریخته و پرده از چهره‌ای برداشته که تبعیت و پیروی از او ضامن سعادت، کمال و خوشبختی است.