صافی نیوز

برچسب: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

سیدرضا فاطمی امین
صافی نیوز / وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.