صافی نیوز

برچسب: سرماخوردگی

بستری کودکان
صافی نیوز / به این دلیل که ما زمان بیشتری را در داخل خانه با افراد دیگر می گذرانیم و ویروس ها در هوای خشک بهتر زنده می مانند. اما اینکه آیا هوای سرد و مرطوب زمستان ممکن است واقعاً سیستم ایمنی بدن ما را تضعیف کند.
صافی نیوز: سرفه های خشک معمولا پیرو بیماری های تنفسی، مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، شکل می گیرند. این نوع سرفه ها زمانی رخ می دهند که مخاط کمی در گلو وجود دارد یا هیچ مخاطی وجود ندارد.