صافی نیوز

برچسب: سرما و یخبندان

صافی – سرمای شدید در آمریکا زندگی ده ها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و تاکنون جان ۲۱ نفر را گرفته است.