صافی نیوز

برچسب: سعدالله زارعی

صافی – یک کارشناس مسائل منطقه گفت: عربستان بر قطعنامه های شورای امنیت برای مشروعیت بخشیدن به بحران یمن تکیه کرده بود اما امروز دیگر در مواجه با یمن هیچ برگ مشروعی در اختیار ندارد.