صافی نیوز

برچسب: سعید احمدی روشن

صافی – نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: اروپا حاضر نیست برای اجرای برجام هزینه بدهد.