صافی نیوز

برچسب: سفیر ایران در کویت

صافی نیوز – سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت تأکید کرد که از دیدگاه ایران کشورهای منطقه قادر هستند امنیت این منطقه حساس را بدون نیاز به هیچ گونه دخالت خارجی تأمین کنند.