صافی نیوز

برچسب: سمن

سمن
صافی نیوز / در این نوشتار به بررسی مفهوم سازمان های مردم نهاد و نقش آن در ساختار یک حکومت می‌پردازیم.