صافی نیوز

برچسب: سوغات مراغه

شیرینی چای مراغه
صافی نیوز / شیرینی چای از سوغاتی‌های مراغه، با قدمتی حدود ۱۵۰ سال، شیرین کننده کام مردم این شهر و مسافران است.