صافی نیوز

برچسب: سولماز عباسی

صافی – سولماز عباسی مربی روئینگ کشورمان برای شرکت در دوره مربیگری فدراسیون جهانی روئینگ به یونان دعوت شد.