صافی نیوز

برچسب: سیاره زهره

سیاره زهره
صافی نیوز / می‌تواند برای مطالعه جو سیارات مشابه در سراسر کهکشان و کشف نهایی حیات در خارج از منظومه شمسی مفید باشد.