صافی نیوز

برچسب: سیاست‌های جدید ارزی

صافی -بانک مرکزی در واکنش به انتشار توقف سامانه نیما در برخی رسانه‌ها، از ادامه فعالیت این سامانه خبرداد.