صافی نیوز

برچسب: سیامک اطلسی

سیامک اطلسی
صافی نیوز / سیامک اطلسی در کنارمحمود عبادی و ولی الله شیراندامی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرد.