صافی نیوز

برچسب: سیدحسن آقامیری

صافی -دادگاه ویژه روحانیت در خصوص حکم سیدحسن آقامیری اطلاعیه ای صادر کرد.