صافی نیوز

برچسب: سیدحسن حسینی

صافی – نماینده شاهرود از سوال خود از وزیر کشاورزی انصراف داد و سوال اسدالله عباسی از وزیر جهاد کشاورزی به هفته آینده موکول شد.