صافی نیوز

برچسب: سیدحسین موسویان

صافی – سردار سلامی به تازگی اعلام کرد اگر اسرائیل مرتکب خطایی شود، سرزمینهای اشغال شده فلسطین پس گرفته و اسرائیل نابود خواهد شد.
صافی – معاون اسبق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: محور بولتون – پمپئو که نمایندگی رادیکال‌‌‌ترین و محافظه‌‌‌کارترین جریان سیاسی در تاریخ معاصر آمریکا را برعهده دارند، تمامی منابع را نه تنها در جهت فشار بر ایران بلکه با هدف برای براندازی احتمالی دولت ایران به استخدام گرفته‌‌اند.