صافی نیوز

برچسب: سیدمحمدحسن ابوترابی‌

صافی – امام جمعه موقت تهران گفت: استانداران تقریباً اختیاری ندارند چرا که اگر مسئولیتی داشتند با تحول در کشور روبه‌رو می‌شدیم بنابراین تربیت انسان‌ها و عمران و آبادانی از دیگر مسائل مورد توجه است.