صافی نیوز

برچسب: سیدموسی شبیری زنجانی

شبیری زنجانی
صافی نیوز / دفتر آیت الله شبیری زنجانی درباره سخنان منتسب به این مرجع تقلید شیعیان که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، اطلاعیه ای صادر کرد.