صافی نیوز

برچسب: سیدولی الله فاطمی اردکانی

سیدولی الله فاطمی اردکانی
صافی نیوز / سیدولی الله فاطمی اردکانی رئیس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی شد.