صافی نیوز

برچسب: شارمین میمندی نژاد

صافی نیوز / با تأیید خبر بازداشت شارمین میمندی نژاد مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) جزئیات تازه ای از علت بازداشت این فرد تشریح شد.