صافی نیوز

برچسب: شبستر

صافی – سرویس مدرسه ای در شبستر واژگون شد و هفت دانش آموز در این حادثه به شدت مصدوم شدند.