صافی نیوز

برچسب: شرکت توزیع نیروی برق

ارز دیجیتال
صافی نیوز / مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: صنعت برق طبق مصوبه دولت از فعالیت قانونی استخراج کنندگان ارز مجازی پشتیبانی و حمایت می کند.