صافی نیوز

برچسب: شهربانو امانی

شهربانو امانی
صافی نیوز / عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: آقای رضایی از محاکمه برخی وزرای دولت سخن می‌گویند در حالی که خود ایشان که در زمان تصدی مسئولیت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام قدمی برای حل مشکلات اقتصادی برنداشته‌اند و باعث کوچک شدن سفره مردم شده‌اند، به مراتب برای پاسخگویی در اولویت قرار دارند.
صافی – استاندار پیشین سیستان و بلوچستان با تکریم مقام شامخ شهدا، گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از یک پنجم مرز خشکی و آبی کشور نه تنها هیچگاه منطقه آزار و زحمت برای کشور نبوده بلکه بار تولید امنیت کشور را برعهده داشته است.