صافی نیوز

برچسب: شهردار سابق تهران

صافی نیوز: وکیل محمدعلی نجفی از صدور حکم موکلش خبر داد.