صافی نیوز

برچسب: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

سران قوا - محمدباقر قالیباف - محسنی اژه ای - سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و دراین جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.