صافی نیوز

برچسب: شورای عالی هماهنگی سران قوا

صافی نیوز / رئیس جمهور با بیان این که اعتراف آمریکا به شکست فشار حداکثری، پیروزی بزرگ ملت ایران بود، تاکید کرد: آمریکایی‌ها ناگزیرند همه تحریم‌های ناقض برجام را برطرف کنند.