صافی نیوز

برچسب: شورای هماهنگی ترافیک مراغه

شورای هماهنگی ترافیک مراغه
صافی نیوز / فرماندار مراغه با انتقاد از عدم اجرای برخی از مصوبات شورای ترافیکی گفت: اجرای مصوبات شورای ترافیکی ضروری است.