صافی نیوز

برچسب: صادق واعظ زاده

محسن اراکی
صافی نیوز / میسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن اراکی، تشکیل جلسه داد و اعضاء درباره برنامه فعالیت‌های آینده این کمیسیون تبادل نظر کردند.