صافی نیوز

برچسب: صقوط

صافی نیوز / جف بزوس بیش از ۶ میلیارد دلار (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) از ثروتش را در یک روز از دست داد.