صافی نیوز

برچسب: صنعت نفت

سیدشمس‌ الدین حسینی
صافی نیوز / یک داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: من صنعت نفت را از ملی شدن به مردمی شدن تبدیل کنم. مردم باید سهامدار شرکت ملی نفت باشند تا از افزایش قیمت نفت بهره مند شوند.