صافی نیوز

برچسب: طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی

بانک مرکزی
صافی نیوز / نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. مهم ترین هدفگذاری این طرح تدوین ساختاری برای بانک مرکزی است تا به صورت مستقل و بدون دخالت های غیرکارشناسی دولت ها بتواند جریان پولی و بانکی کشور را مدیریت کند.