صافی نیوز

برچسب: طول عمر

بازنشستگان
صافی نیوز / نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد، افراد میانسالی که نمی‌تواند به‌مدت ۱۰ ثانیه روی یک پا، تعادل خود را حفظ کنند، ممکن است طی هفت سال آینده، به دلیل مشکلات ناشی از بیماری‌های مختلف، جان خود را از دست بدهند.