صافی نیوز

برچسب: عادله راز

عادله راز
صافی نیوز / سفیر دولت اشرف غنی در آمریکا گفت، پس از آنکه بایدن باقی مانده نیروهای آمریکایی را از کابل خارج کرد و باعث شد تا طالبان این شهر را تصرف کنند، مردم افغانستان دیگر به این زودی‌ها به یک رئیس جمهوری آمریکا اعتماد نخواهند کرد.