صافی نیوز

برچسب: عارف

صافی نیوز / علیرضا خامسیان، فعال رسانه نزدیک به عارف گفت: هر زمان که تصمیم عارف درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری به قطعیت رسید خود او اعلام خواهد کرد.