صافی نیوز

برچسب: عباس محمدحسنی

صافی – رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: هر کسی که در بسیج است، یعنی در پناهگاه امن است، بودن در بسیج و افتادن در این مسیر، انسان‌ها را از شر گناه ایمن می‌کند.