صافی نیوز

برچسب: عباس معینی

محسن مهرعلیزاده
صافی نیوز / رییس ستاد محسن مهرعلیزاده کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد.