صافی نیوز

برچسب: عباس کعبی

صافی – عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: حضور در صحنه مردم، دستاوردی مهم تلقی می شود، زیرا مردم در طول این ۴۰ سال همراه نظام بودند و می توان گفت مردم مالک اصلی کشور هستند.