صافی نیوز

برچسب: عبدالحسین روح الامینی

بهرام عین اللهی
صافی نیوز / رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد.