صافی نیوز

برچسب: عبدالرضا شیخ الاسلامی

صافی نیوز / رييس دفتر رييس دولت هاي نهم و دهم به نشر اخباري در خصوص دخالت محمود احمدي نژاد در انتصابات مديران اجرايي واکنش نشان داد.