صافی نیوز

برچسب: عبدالله فرمانی

بستر رودخانه
صافی نیوز / مدیر اداره امور آب مراغه گفت: برای بستر و حریم ۶ رودخانه در این شهرستان سند مالکیت صادر شد.