صافی نیوز

برچسب: عبدالهاشم حسن نیا

صافی – رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: اکنون ۱۷ هزار کیلومتر شبکه بزرگراهی در کشور وجود دارد که قبل از انقلاب زیر ۱۰۰ کیلومتر بوده است.